DBI Plastics

Contact


Eastern Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia,
Baltic States, Hungary & Turkey)
DBI Plastics Sp. z o.o.
Towarowa 30
58-100 Świdnica
Poland
Tel: +48 223 070 585
Fax: +48 222 503 015
E-mail: info@dbiplastics.pl
NIP PL 8942599656
KRS 0000127559
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 480 000zł

 
 

Vis stort kort